HATA[Y]I ANLAMAK
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Sergisi

Hatay’a konuk olan ve dünyada nesli tehlike altında olan hayvanlar

Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas)


Modelleme: Halil DEMİR (Autodesk 3Ds Max programı ile modellendi ve Autodesk Slicer programı ile makete dönüştürülüp Lazer Kesimi yapıldı.)


Dünyada 8 deniz kaplumbağası türü yaşamaktadır. Bu türlerin 5 tanesi Akdeniz'de mevcuttur. İki türün (Caretta caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia mydas)) ise yuvalamak için Akdenizde ve Türkiye'de bulundukları bilinmektedir. Bunlardan C.caretta'nın tehdit altında, C.mydas'ın ise nesli tehlike altında olan türler arasında gösterilmiştir (IUCN, 1988). Hatay'ın Samandağ ilçesi, Türkiye'de ki 3 üreme merkezinden biridir. Çevlik sahilindeki deniz kaplumbağalarının, dünya popülasyonu içerisindeki oranı hemen hemen yüzde 20'lere denk gelmektedir. Samandağ ilçesinde bulunan kumsalımız dünyanın en uzun onuncu kumsalı olarak kabul ediliyor. 14 kilometreyi bulan uzunluğu ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Yeşil Deniz Kaplumbağasının (Chelonia mydas L., 1758) İskenderun Körfezi’ndeki bulunurluğu Hakkında Bir Ön Çalışma