HATA[Y]I ANLAMAK
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü
Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Sergisi

Sergide yer alan Hatay’a özgü hayvanlar

Levantin Zıpzıpı (Thymelicus hyrax)


Modelleme: Ramazan UĞURLU (Autodesk 3Ds Max programı ile modellendi ve Autodesk Slicer programı ile makete dönüştürülüp Lazer Kesimi yapıldı.)

Eşsiz biyocoğrafyaya sahip olan Hatay, 135 civarındaki tür sayısıyla bir kelebek cennetidir. Türkiye genelinde yaklaşık 400 kelebek türü yaşamakta olup, bunların üçte birinden fazlasının Hatay sınırları içerisinde bulunması bölgenin ne denli zengin olduğunun bir göstergesidir. Dünyada ilk kez Hatay'da tanımlanan iki kelebek türü bulunmakta olup, bunlar Çokgözlü Hatay Mavisi (Polyommatus bollandi) ve Levantin Zıpzıpı (Thymelicus hyrax) adlı kelebeklerdir. Akdeniz Oyklosu (Euchloe belemia), Şeytancık (Cigaritis acamas), Akdeniz Şeytancığı (Cigaritis cilissa), Karagöz (Ypthima asterope), Akdeniz Mücevher Kelebeği (Chilades galba), Hataylı İparhan (Melitaea collina) gibi Türkiye'de nadir gözlenen kelebek türleri Hatay'da düzenli olarak görülmektedir.

Kaynak 1: Hatay Kelebeği - Uz. Dr. Ali ATAHAN - Hatay Keşif Dergisi (Sayı:26)

Kaynak 2: Hatay’da Kelebek Gözlem Çalışmalarının Değerlendirilmesi - Necati AĞCA (2011)

Kaynak 3: Antakya Kelebek Göozlem Topluluğu (2009)