HATA[Y]I ANLAMAK
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Sergisi

Sergide yer alan Hatay’a özgü hayvanlar

Çizgili Sırtlan (Hyaena hyaena)


Modelleme: Büşra ATEŞ (Autodesk Mudbox programı ile modellendi ve ve 3D yazıcı ile baskısı alındı.)


Hatay ilinde fotokapan ve anket çalışmaları ile 2016 yılında Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena)’nın yayılış durumu ve ekolojisi belirleme çalışması yapıldı. Çalışmada Hassa – Reyhanlı arasındaki bozkır ve leçelik alanda kurulu 17 fotokapanın 3’ünde Çizgili sırtlan tespit edildi. Bu bakımdan Hatay bölgesinde hala sağlıklı bir Çizgili sırtlan populasyonunun bulunduğu görülmekedir. Türkiye’de özellikle Çizgili sırtlan için koruma altına alınmış tek alan Altınözü YHGS olup burası araştırma alanının yaklaşık 30 km güney batısında yer almaktadır. Yapılan ça-lışmalara göre bu alanda da sağlıklı bir Çizgili sırtlan populasyonu barınmaktadır. Ancak Çizgili sırtlanlar geniş yaşama alanlarına ihtiyaç duyan türlerdir ve uzun mesafelerde yer değiştirebilmektedirler ve büyük yaşama alanlarına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden Altınözü YHGS ile leçelik alan ve Dağ ceylanı yaşama alanını oluşturan bozkırlar ile yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Çizgili sırtlanların bağlantılarının sürdürülebilmesi amacıyla yine bu alanları birbirlerine bağlayan ekolojik koridorların oluşturulması ve korunması gerekli görülmektedir.

Kaynak: Hatay ilinde çizgili sırtlanın (hyaena hyaena) yayılış durumu ve ekolojisinin belirlenmesi (Eylül 2017)