HATA[Y]I ANLAMAK
Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım Dersi Sergisi

Anavatanı Türkiye olan ancak artık ilimizde göremediğimiz

Alageyik (Dama dama, Cervidae)


Modelleme: Mahir YILMAZ (Autodesk 3Ds Max programı ile modellendi ve Autodesk Slicer programı ile iki farklı makete dönüştürülüp Lazer Kesimi yapıldı.)


Hatay'da üç türe ait kayıtlar bulunur: Cervus elaphus, C. dama ve Capreolus capreolus. Bunlardan Alageyik (C da-ma)'nın yörede soyu tükenmiş olup; muhtemelen Geyik(C. elaphus)'e ait az sayıda birey Amanos Dağlarının tenha kesimlerinde varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Anavatanı Türkiye ve günümüzde sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde tespit edilen alageyiklerin sayısı 2017 yılında 302'ye düşmüştür. Tel örgülerle başıboş köpekler, alageyikler için büyük tehlike yaratmaktadır. Alageyikler, 19'uncu Yüzyıl'da Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşarken, günümüzde farklı nedenlerden dolayı yalnızca Düzlerçamı bölgesinde tespit edilebilmektedir. Avrupa'da soyu tükenince Romalılar ve Rodos Şövalyeleri tarafından ana vatanı Anadolu'dan alınarak, yeniden Avrupa'ya götürülen alageyik sayısı; Almanya, İngiltere ve Macaristan başta olmak üzere bölgede 250 binin üzerine çıkmıştır.

Kaynak: Hatay İli'nin memeli faunası, Prof.Dr. Ahmet KARATAŞ (2016)